top of page

Aankoop & verkoop van oude metalen

Oude metalen

U kan bij ons terecht met bvb ijzer, betonijzer, afgedankte voertuigen, autowrakken, poutrellen, afbraakschroot, motorblokken, electromotoren, remschijven, radiatoren, geisers, velgen, batterijen of accu's, gedepolueerd electronisch schroot, gemengd schroot, koperkabels, loodkabels. Wij kopen ook van particulieren!

 

Al uw goederen worden bij ons gewogen op een geijkte weegbrug/weegplatform met afgifte van weegticket. Onze weegbruggen zijn uitgerust met detectiemateriaal voor radioactiviteit.

Meer dan oude metalen

Stevens Recycling NV beschikt over een uitgebreid machinepark voor de behandeling van uw schroot (schrootschaar, schrootpers, divers rollend materiaal, …) en is ook een erkend depollutiecentrum voor autowrakken dat u een vernietigingscertificaat aflevert bij het inleveren van uw auto.

Ons bedrijf beschikt over een containerservice voor de afhaling van uw schroot en over een gespecialiseerd team voor afbraakwerken en sloopwerken.

Bij Stevens Recycling NV worden alle vernietigingen onder toezicht uitgevoerd. 

Betaling gebeurt via overschrijving.

Specifieke acceptatievoorwaarden:

Stevens Recycling NV aanvaardt niet (niet-limitatieve lijst):

Gasflessen

Koel- en vriestoestellen

Statische transformatoren die PCB’s bevatten

Recipïenten

(o.a. LPG-tanks, benzinetanks, mazouttonnen, gasflessen, zuurstofflessen, enz...) die brandstof, gas, zuurstof, enz... bevatten en/of bevat hebben en die niet ledig en/of ontgast en/of gereinigd zijn, en die niet bovenaan en onderaan geperforeerd zijn (mangaten)

Verven zoals lakken, coatings, beitsen, primers, verfslib, kleurstoffen en dergelijke, behoudens kleine opgedroogde resten in metalen recipiënten

Niet-gedepollueerde afgedankte elektrische en elektronische apparaten

(wit- en bruingoed)

PCB- of PCT-houdende condensatoren

(in wasmachines, oude microgolfovens,...)

Hybride en elektrische voertuigen (HEV) en niet-gedepolueerde autowrakken op gas

Stoffen verontreinigd met asbest

Oplosmiddelen; lijmen; afdichtingsmiddelen; olie en vetten; bestrijdingsmiddelen; explosieve stoffen

bottom of page