top of page

Info: enkele praktische tips en info

Hoe gaan we te werk?

Voor een aanvoer van non-ferrometalen, moet de leverancier rijden naar het poort D19

Voor een aanvoer van ferrometalen, moet de leverancier rijden naar het poort D18.

Bij aankomst rijdt de leverancier op onze weegbrug. Hij stopt in het midden van de weegbrug en stapt uit om bij het receptiekantoor aan te melden

De 1ste weging gebeurt (BRUTO-gewicht) en een dubbel van het weegticket wordt aan de leverancier meegegeven door de weegbrugbediende.

De leverancier dient onmiddellijk de weegbrug te verlaten en dient men zich wat verder naar het STOP-teken te begeven waar men dient te wachten op één van de keurmeesters die in functie van de aard van de  geleverde goederen het voertuig zal begeleiden naar de juiste losplaats.

Voor, tijdens en na lossing gebeurt een visuele controle door de keurmeester die de goederen volgens interne kwaliteitsnormen keurt en zijn bevindingen terzake noteert op het dubbel van het weegticket en het weegticket dan parafeert.

Onmiddellijk na lossing begeeft de leverancier zich naar de weegbrug voor de 2de weging (TARA-gewicht). De 2de weging zal pas worden uitgevoerd nadat de leverancier het door de keurmeester ingevulde weegticket op het bureel heeft ingediend.

Na de 2de weging dient de leverancier onmiddellijk de weegbrug vrij te maken en kan hij zijn voertuig tijdelijk parkeren op de daarvoor voorziene plaats alwaar hij het andere binnen- en buitenkomende verkeer niet stoort.

De leverancier kan zich dan naar het bureel begeven voor verdere administratieve afhandeling van de levering.

Enkele regels

Wij betalen alles via overschrijving, geen contante betalingen.

Voor een correcte weging dient elke persoon die zich tijdens de 1ste weging in het voertuig bevindt ook tijdens de 2de weging in het voertuig te zitten.

Het is verboden kinderen jonger dan 16 jaar mee te nemen op de werf, ook niet in het voertuig.

De snelheidslimiet op het ganse terrein is 10 km/uur.

U betreedt de werf op eigen risico. Het wordt u aangeraden veiligheidsschoenen of stevig schoeisel te dragen op de werf. Het lossen (al dan niet met de medewerking van ons personeel) gebeurt volledig ten laste en op verantwoordelijkheid van de leverancier.

Instructies van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.

Roken op het terrein is verboden.

Maken van foto’s of beeldmateriaal zonder uitdrukkelijke toelating van de directie is verboden.

Bezoekers mogen in geen enkel geval materiaal lossen op plaatsen die niet toegewezen zijn door het personeel.

Het achterlaten van NIET door ons goedgekeurd materiaal en/of afval is ten strengste verboden.  

Parkeren op de werf is verboden.

bottom of page